سمینار فرنچایز در تورنتو کانادا

سمینار فرنچایز در تورنتو کانادا
Franchise Elites
www.franchiseelites.com

این سمینار به بررسی فرنچایزها و نحوه انتخاب درست و خرید آنها پرداخته و اطلاعات بسیار کاربردی را در اختیار کلیه کسانی که به ایجاد و راه اندازی یک بیزنس در کشور آمریکا می پردازند ارائه خواهد داد. حضور در سمینار به کلیه کسانی که به نحوی به ایجاد یک بیزنس در کشور آمریکا فکر می کنند توصیه می گردد. این مساله می تواند شامل کسانی باشد که دارای گرین کارت آمریکا و یا سیتیزن بوده و یا کسانی که به گرفتن یکی از انواع ویزاهای سرمایه گذاری آمریکا با ایجاد یک بیزنس می اندیشند