جلسه مثنوی خوانی - ویژه نوروز

جلسه مثنوی خوانی - ویژه نوروز
شرح مثنوی معنوی

همراهان همیشگی جلسات مثنوی، ۱. جلسه مثنوی معنوی ویژه نوروز شنبه ۳۰ مارس از ساعت ۴ تا ۷ عصر، در کالج مونتگومری برگزار خواهد شد. این برنامه با سخنرانی دکتر نوید بازرگان و خانم مژگان بلوچ به همراه اجرای نمایش و موسیقی برگزار خواهد شد. ۲. این جلسه در همان مکان سابق، یعنی کالج مونتگومری - كمپس راکویل - روبروی پارکینگ ۸ و ۹، برگزار خواهد شد: Technical Center Building - Lecture room 136 (TC136) 51 MannakeeSt, Rockvile, MD 20850 ۳. پارکینگ رایگان در محوطه ساختمان مهیا می باشد. ۴. بی صبرانه منتظر دیدارتان هستیم.