بزرگداشت سعدی

بزرگداشت سعدی
samaak institution, the center for persian literature in applied approach

کافه ترنج و گروه ادبیات کاربردی «سَماک» برگزار می‌کنند: مرا خود با تو چیزی در میان هست...: بزرگداشت سعدی شیرازی در این نشست فرصت را غنیمت می‌شماریم تا در اول اردیبهشت که روز بزرگداشت سلطان ملک سخن، سعدی شیرازی از کلام او مست و سرخوش شویم. با: متن‌خوانی گفتارهای کوتاه موسیقی مسابقه و... با سخنان کوتاه: داوود منصوری دکتر فرشید سادات‌شریفی و سعید بهی ۵۷۹۱شربروک غربی؛ کافه ترنج تلفن رزرو: ۵۱۴۹۰۷۸۷۸۸ ------- * از حضورِ به‌هنگام شما صمیمانه سپاسگزاریم که به ما امکان می‌دهد برنامه را به‌موقع شروع و تمام کنیم.