همایش رایگان «زندگی دیدنی است»

همایش رایگان «زندگی دیدنی است»
kalamezendeh-sydney

پژوهشگاه بین المللی کلام زنده با بیش از 25 سال تجربه موفق در زمینه ارائه آموزش های موفقیت و مهارت های زندگی برگزار می کند: همایش رایگان "زندگی دیدنی است" ✅ آغازی برای تحول پایدار در کیفیت زندگی با تکیه بر تکنیک های عملی جهت 1️⃣ بهبود رابطه با هستی 2️⃣ بهبود رابطه با خویش و 3️⃣ بهبود رابطه های خانوادگی و اجتماعی Date : 19 May 2019 Venue : The Connection Rhodes Time : 13pm to 16pm 30 Shoreline Drive corner of gauthorpe Street Rhodes NSW 2138 بدلیل محدودیت جا لطفا حضور خود را از طریق ارسال پیام یا تماس با تلفن های زیر اعلام نمایید: 0414966392 - 0432671707