مهاجر کوچولو - The Little Emigrant

مهاجر کوچولو - The Little Emigrant
sydney house of dramatic arts - shoda

مهاجرکوچولو اقتباسی است ‌از شازده_کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری، به نویسندگی و کارگردانی فریدون محرابی.