Thursday hangouts#12 بحث آزاد: اختیار، فیزیک کوانتم، علوم شناختی

Thursday hangouts#12 بحث آزاد: اختیار، فیزیک کوانتم، علوم شناختی
mcgill iranian student association - misa

دامنه ی کنجکاوی بشر وسعت قابل توجهی دارد. او پیوسته با طرح پرسش هایی نو و خلق فرضیه های علمی به کنکاش در جهان پیرامون خویش می پردازد. اما گستره کاوش انسان به جهان بیرون محدود نمیشود بلکه او مایل است جهان درونی خویش را نیز مورد بررسی قرار دهد. به عبارتی او همواره سعی دارد تا خود را به عنوان جزئی از هستی بیکران مورد شناسایی قرار دهد. در راستای این هدف او پرسش های متفاوتی را درباره خود مطرح میکند. یکی از سؤالات اساسی که او از خود می پرسد این است که آیا انسان می تواند با نیروی اختیار بر جهان پیرامون خویش آزادانه تأثیر بگذارد یا او مقهور جبر بیرونی ست و چیزی به نام اختیار وجود ندارد. با توجه به اهمیت این مسئله و تأ ثیر آن بر ذهن و زندگی بشر، علوم مختلف مانند علم فیزیک، علوم اعصاب شناختی ، روانشناسی و...از نقطه نظرات متفاوت به بررسی این مسئله پرداخته اند. در این جلسه از بحث آزاد میسا از دوستان و متخصصین مختلف کمک گرفته ایم تا به گفتگو درباره ی این مسئله بپردازیم. زمان: پنجشنبه ۱۶ می ساعت ۶:۳۰ الی ۸:۳۰ شب مکان برگزری: LEA 109 https://goo.gl/maps/BsqmCfNu8bnPPuQ67 * شرکت در این برنامه کاملا رایگان می باشد. *این برنامه فقط مختص دانشجویان میسایی و مک گیلی نیست! با آوردن دوستان خودتان دل میسائیون را شادتر کنید! 👫👭👬 * از این که به موقع تشریف می آورید متشکریم!