Free discussion series: the psychology of immigration

Free discussion series: the psychology of immigration
iranian student association university of ottawa - isauo

بحث آزاد برنامه ایست که جهت بررسی و گره گشایی از مشکلات دانشجویان ایرانی و به طور کلی ایرانی های مقیم کانادا، با همکاری انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه اتاوا و رادیو نماشوم تدارک دیده شده است. دومین جلسه ی این برنامه با موضوع روانشناسی مهاجرت برگزار خواهد شد و سخنران برنامه دکتر نیما اورازانی، دانشجوی دکترای دانشگاه ماساچوست امهرست و کارلتون، خواهد بود. امیدواریم بتوانیم در برنامه های بحث آزاد با تبادل نظرات و تجربه هایمان به بهتر شدن زندگی یکدیگر کمک کنیم. شرکت در برنامه برای همه آزاد و رایگان است.